Budujemy przydomową studnię – jakie obowiązują przepisy? - Hydros Pompy i Hydrofory

Budujemy przydomową studnię – jakie obowiązują przepisy?

date_range 09-07-2021

Susza, bardzo wysokie ceny wody oraz konieczność podlewania ogródka – to główne powody, dla których coraz więcej osób rozważa zainwestowanie we własną studnię. Niektórzy nie mają też innego wyboru, jeśli do nieruchomości nie została doprowadzona sieć wodociągowa i nie ma widoków na jej szybkie powstanie. Budowa przydomowej studni jest obwarowana różnego rodzaju przepisami. Najważniejsze z nich omawiamy w naszym artykule.

Czy potrzebujesz pozwolenia na budowę studni?

Na początek dobra informacja: zdecydowana większość inwestorów musi jedynie zgłosić fakt wykonania studni we właściwym urzędzie gminy. Dotyczy to ujęć, które spełniają dwa poniższe warunki:

 • głębokość studni nie przekracza 30 metrów,
 • średnioroczna dobowa wydajność ujęcia nie przekracza 5 m3.

Jeśli jednak masz pecha i żyła wodna na Twojej działce znajduje się na głębokości np. 40 metrów, wówczas czeka Cię przebrnięcie przez znacznie więcej formalności. Musisz uzyskać pozwolenie wodnoprawne, które wydaje Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie studni?

Niestety: nie jest to takie proste. Przede wszystkim trzeba zebrać mnóstwo różnego rodzaju dokumentów. Musisz złożyć wniosek z operatem wodnoprawnym, który możesz pobrać bezpośrednio ze strony „Wód Polskich” – podrzucamy szybki link: https://wody.gov.pl/images/dokumenty/pozwolenie-wodnoprawne.pdf.

Do wniosku trzeba dołączyć:

 • opis prowadzonej zamierzonej działalności (np. czerpanie wody na cele bytowe),
 • decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, która określa rodzaj i miejsce realizacji inwestycji, jak również warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji studni,
 • decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wypisy lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów,
 • dokumentację hydrogeologiczną,
 • ocenę wodnoprawną,
 • decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dotyczącą miejsca przyszłej inwestycji,
 • projekt instrukcji gospodarowania wodą,
 • zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych,
 • dowód uiszczenia opłaty.

Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi dokładnie 230,50 zł. Jeśli sprawę ma załatwić za Ciebie pełnomocnik (najczęściej jest to projektant studni), wówczas trzeba jeszcze doliczyć opłatę za pełnomocnictwo w kwocie 17 złotych.

Jak widać uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni o głębokości powyżej 30 metrów i/lub wydajności powyżej 5 m3 na dobę, wymaga zebrania masy dokumentów i poświęcenia na to dużej ilości czasu.

Co gorsza, „Wody Polskie” mają aż miesiąc na ustosunkowanie się do Twojego wniosku, a termin ten może zostać przedłużony nawet do 2 miesięcy, jeśli coś będzie wymagało wyjaśnienia i uzupełnienia. Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami inwestor nie ma prawa rozpocząć inwestycji przed uzyskaniem pozwolenia.

W praktyce… mało kto o nie wnioskuje. Inwestorzy przerażeni ilością formalności wykonują przydomową studnię bez żadnych zgłoszeń, nawet jeśli jej parametry nakazują uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. To ryzyko, choć udowodnienie inwestorowi złamania prawa jest mało prawdopodobne (oczywiście do tego nie namawiamy).

Jakie warunki musi spełniać miejsce wiercenia studni?

Inwestor nie ma tutaj pełnej swobody, ponieważ przepisy narzucają obowiązek zachowania konkretnych odległości. Zanim więc wskażesz wykonawcy studni miejsce, w którym ma rozpocząć wiercenie, dokładnie sprawdź, czy:

 • znajduje się ono w odległości nie mniejszej niż 5 metrów od granicy działki oraz 7,5 metra od najbliższego przydrożnego rowu,
 • planowana studnia nie znajduje się w odległości mniejszej niż 15 metrów od obiektów inwentarskich oraz szczelnych zbiorników na nieczystości (głównie chodzi o szambo),
 • odległość między studnią a najbliższym przewodem kanalizacji rozsączającej z biologicznej oczyszczalni ścieków wynosi minimum 30 metrów,
 • studnia znajduje się w odległości co najmniej 70 metrów od nieutwardzonego wybiegu dla zwierząt hodowlanych, granicy pola filtracyjnego lub najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków.

Podkreślmy również, że powyższe kryteria dotyczą wyłącznie studni, z których ma być czerpana woda na cele bytowe i spożywcze. Jeśli natomiast planujesz wykonać własne ujęcie na potrzeby tylko nawadniania ogrodu czy pola uprawnego, wówczas nie ma konieczności przestrzegania tych wytycznych.